Freehold vs Leasehold ทำไมใครๆ ก็เลือกลงทุนกับอาคารพาณิชย์แบบ Freehold

เมื่อพูดถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ คำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือ ควรเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold หรือ Leasehold ดี วันนี้เราจะมาแนะนำความแตกต่างระหว่าง Freehold และ Leasehold พร้อมทั้งเจาะลึกถึงเหตุผลที่ทำให้การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ในเชียงใหม่ ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุนในปัจจุบัน

Freehold vs Leasehold

Freehold หมายถึง การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างถาวร ส่วน Leasehold หมายถึง การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 30 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น

ข้อดีของการลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ ความเป็นเจ้าของถาวร การส่งต่อกรรมสิทธิ์ให้ลูกหลาน การเพิ่มมูลค่าอย่างไม่สิ้นสุด และความอิสระในการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ทำไมใครๆ ก็เลือกลงทุนกับอาคารพาณิชย์แบบ Freehold

 • ความเป็นเจ้าของถาวร การเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold หมายความว่า คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างถาวร ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่างเต็มที่ และสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณ
 • การส่งต่อกรรมสิทธิ์ให้ลูกหลาน อาคารพาณิชย์แบบ Freehold สามารถส่งต่อกรรมสิทธิ์ให้กับลูกหลานได้ ซึ่งถือเป็นมรดกที่มีค่าและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ลูกหลานได้สานต่อธุรกิจหรือพัฒนาอาคารต่อไปในอนาคต
 • การเพิ่มมูลค่าอย่างไม่สิ้นสุด อาคารพาณิชย์แบบ Freehold มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทำเลที่มีศักยภาพสูงอย่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของภาคเหนือ การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold จึงถือเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว
 • ความอิสระในการสร้างสรรค์ธุรกิจ การเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ทำให้คุณมีอิสระในการออกแบบ ตกแต่ง และปรับเปลี่ยนอาคารให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการทำร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือที่พักอาศัย คุณสามารถสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ข้อดีของการลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold

 • การขออนุญาตและการดำเนินการที่ง่ายขึ้น การเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ทำให้การขออนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตประกอบกิจการ หรือการขออนุญาตปรับปรุงอาคาร เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เนื่องจากคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องการคืนสภาพหรือการต่อสัญญาเช่า ในกรณีของอาคารพาณิชย์แบบ Leasehold เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าอาจต้องคืนสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพเดิม หรือต้องเจรจาต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญา แต่ในกรณีของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ เพราะคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างถาวร
 • ความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว แม้ว่าการลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold อาจมีราคาสูงกว่าแบบ Leasehold ในระยะแรก แต่เมื่อพิจารณาในระยะยาว การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ามาก ทั้งในแง่ของการประหยัดค่าเช่า การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และความมั่นคงในการทำธุรกิจ
 • ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอาคาร ในฐานะเจ้าของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold คุณมีอิสระในการปรับเปลี่ยน ต่อเติม หรือพัฒนาอาคารตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คุณสามารถปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ในเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การทำร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าแฟชั่น สตูดิโอออกแบบ หรือสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่ดี และความสะดวกสบายในการเข้าถึงของลูกค้า นอกจากนี้ การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ยังเป็นการสร้างความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาว ผ่านการสร้างแบรนด์และชื่อเสียงของธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรพิจารณาในการลงทุนอาคารพาณิชย์แบบ Freehold

 1. งบประมาณในการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ควรพิจารณางบประมาณที่มีอยู่อย่างรอบคอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่งอาคารให้พร้อมสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ ยังควรเผื่องบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวด้วย
 2. ทำเลที่ตั้งและศักยภาพในการเติบโต การเลือกทำเลที่ตั้งของอาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทาง การเข้าถึงของลูกค้า ศักยภาพในการเติบโตของพื้นที่ และแผนการพัฒนาในอนาคต ทำเลที่ดีจะช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินในระยะยาว
 3. แผนการใช้ประโยชน์และการพัฒนาในอนาคต การวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารพาณิชย์และการพัฒนาในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาถึงความต้องการของตลาด แนวโน้มของธุรกิจ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ใช้สอยในอนาคต การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว

คว้าโอกาสทองลงทุนในอาคารพาณิชย์กับ Star Avenue   เชียงใหม่

หากคุณกำลังมองหาการลงทุนในอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ในเชียงใหม่ Star Avenue เชียงใหม่ คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมศักยภาพในการเติบโตของพื้นที่และมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Star Avenue เชียงใหม่ มอบโอกาสในการเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มาพร้อมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือที่พักอาศัย ด้วยดีไซน์อาคารที่ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ Star Avenue เชียงใหม่ ยังมอบการสนับสนุนและบริการหลังการขายที่เหนือระดับ เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการอาคาร การรักษาความปลอดภัย และการซ่อมบำรุง เพื่อให้อาคารพาณิชย์ของคุณพร้อมใช้งานและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

อย่ารอช้า ให้ Star Avenue เชียงใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ด้วยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold พร้อมทั้งการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพ คุณจะสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษสำหรับการลงทุนใน Star Avenue เชียงใหม่ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอนาคตของคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ Freehold
Freehold เป็นเจ้าของถาวร ที่โครงการอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่
โครงการเชียงใหม่ สตาร์อเวนิว ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์แบบ Freehold หรือการเป็นเจ้าของถาวร ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการครอบครอง...
440409516_828156056011824_6791525611916598696_n
โอกาสการลงทุนกับอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ ไม่ว่าธุรกิจคลินิกแบบไหน ก็ตอบโจทย์
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
434719539_809930241167739_5114589651498855892_n
ลงทุนอาคารพาณิชย์แบบ Freehold เป็นเจ้าของถาวร ส่งต่อให้ลูกหลาน
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
Discussing charts
ปัจจัยอะไรที่คุณควรพิจารณาก่อนการลงทุนในอาคารพาณิชย์
การลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากอาคารพาณิชย์สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ
Presenting arm isolated on beige
ทำไมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่ถึงคุ้มค่าและน่าลงทุน?
มาดูกันว่าปัจจัยอะไรที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์...
เปรียบเทียบการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับ การเช่าออฟฟิศรายเดือน
ลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ Vs. เช่ารายเดือน อะไรคุ้มกว่า?
สำหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาพื้นที่สำนักงานสำหรับดำเนินธุรกิจ การเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์...