คุณต้องการเสนอขายที่ดิน
ให้กับสตาร์ เอวีนิวใช่หรือไม่?

ติดต่อเสนอขายที่ดิน

สตาร์ เอวีนิว มุ่งมั่นพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
หากคุณมีที่ดินในทำเลคุณภาพ เราพร้อมรับข้อเสนอจากคุณ

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดินกับ

รูปภาพที่ดิน

แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)

ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย

สำเนาโฉนดที่ดิน
(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)

ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน
(ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)

สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้เสนอขายที่ดิน

กรุณากรอกรายละเอียดที่ดินให้ครบถ้วน

อัพโหลดเอกสาร

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
**เพื่อให้สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว กรุณานำส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน**

ข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม (ถ้ามี)