ลงทุนธุรกิจกับอาคารของเรา
เราช่วยดูแลคุณ

จบปัญหา

เกินงบประมาณในการก่อสร้าง
ออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง
และมีความรู้ในด้านกฎหมายอาคารเป็นอย่างดี

ฝากขาย

ฝากเช่า

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ

สินเชื่อ

ซ่อมบำรุง

ให้รายรับของคุณงอกเงย
ด้วยการลงทุนกับอาคารพาณิชย์
ของโครงการสตาร์ เอวีนิว

รายได้จากค่าเช่า

ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการปล่อยเช่าอาคารพาณิชย์

ลดค่าบำรุงรักษา

ไม่ต้องปวดหัวหรือเสียเวลากับการหาช่างมืออาขีพในการดูแลหรือซ่อมบำรุงอาคารสตาร์ เอวีนิว มีบริการหลังการขาย ครบวงจร

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น

อาคารพาณิชย์ที่อยู่ในทำเลศักยภาพ ทำเลที่มีการพัฒนาโดยรัฐบาล มีสถานศึกษา สถานที่ราชการรวมถึงมีธุรกิจชั้นนำอยู่โดยรอบ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี

รับโฉนดที่ดิน

ถือครองด้วยความมั่นใจกับหลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของเป็นมรดกให้กับครอบครัวที่คุณรักได้ถึงชั่วลูกชั่วหลาน

โอนกรรมสิทธ์ได้ง่าย

อาคารพาณิชย์ที่สร้างด้วยวัสดุคุณภาพและอยู่ในทำเลที่ดี เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ผ่านสินเชื่อได้ง่าย สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกระบวนการของราชการที่ตรวจสอบได้

สินเชื่อ

อาคารพาณิชย์เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ประเมินได้สูง ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อได้

กำไรจากการขาย

ทุกทำเลของสตาร์ เอวีนิว อยู่ในทำเลเศรษฐกิจที่ราคาประเมินสูง และราคาตลาดสูงขึ้นทุกปี

รับผลตอบแทนที่มั่นคงตลอดการลงทุน

ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้าหมายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งช่วยให้คุณได้จัดการกับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ เช่น การปล่อยเช่าอาคารพาณิชย์ที่คุณเป็นเจ้าของ

รับเอกสารกรรมสิทธ์ และโอนกรรมสิทธ์ได้อย่างง่ายดาย

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้จากค่าเช่า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับการขยับขยายสินทรัพย์ของคุณ เพียงแค่เริ่มลงทุนกับอาคารพาณิชย์ และรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าตลอดทุกเดือน