ลงทุนอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ ทำไมต้องคำนึงถึงฮวงจุ้ย

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ ถือเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว นอกจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง การออกแบบ และราคาแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญคือ “ฮวงจุ้ย” ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณของจีนที่ว่าด้วยการจัดวางและออกแบบสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและส่งเสริมพลังงานที่ดี ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมฮวงจุ้ยจึงมีความสำคัญต่อการลงทุนในอาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำโครงการอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ สตาร์อเวนิว ที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ย

ความสำคัญของฮวงจุ้ยในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เชียงใหม่

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยเชื่อว่าการจัดวางอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดี (ชี่) และขจัดพลังงานที่ไม่ดี ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจในสถานที่นั้นๆ ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีชีวิตที่มีความสุข

สำหรับการลงทุนในอาคารพาณิชย์ การคำนึงถึงฮวงจุ้ยมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้เช่า: ในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีน ฮวงจุ้ยยังคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือเช่าอาคารพาณิชย์ การมีฮวงจุ้ยที่ดีจึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนหรือผู้เช่าได้มากขึ้น
 • เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน: อาคารพาณิชย์ที่มีฮวงจุ้ยดีมักจะมีมูลค่าสูงกว่าอาคารที่ไม่ได้คำนึงถึงฮวงจุ้ย เนื่องจากความเชื่อในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ดำเนินการในอาคารนั้น
 • ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงาน: การออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานที่ดีภายในอาคาร ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ความรู้สึกสบายของผู้ใช้อาคาร และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยงในการลงทุน: สำหรับผู้ที่เชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ย การลงทุนในอาคารที่มีฮวงจุ้ยดีถือเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
 • สร้างความสมดุลกับสภาพแวดล้อม: หลักการของฮวงจุ้ยเน้นการสร้างความสมดุลกับสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

หลักการฮวงจุ้ยสำหรับอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่

ในการพิจารณาฮวงจุ้ยสำหรับอาคารพาณิชย์ มีหลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึง ดังนี้:

 • ทิศทางของอาคาร: ทิศทางการวางตัวของอาคารมีผลต่อการไหลเวียนของพลังงาน โดยทั่วไปทิศที่ดีสำหรับหน้าอาคารพาณิชย์คือทิศใต้หรือทิศตะวันออก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าและความมั่งคั่ง
 • รูปทรงของอาคาร: รูปทรงที่สมดุลและเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือว่าดีตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจากสื่อถึงความมั่นคงและความสมบูรณ์
 • การจัดวางภายในอาคาร: การจัดวางพื้นที่ภายในอาคารควรเอื้อต่อการไหลเวียนของพลังงาน โดยไม่มีมุมแหลมคมหรือทางตันที่อาจขัดขวางการไหลของพลังงาน
 • ตำแหน่งของประตูและหน้าต่าง: ประตูและหน้าต่างควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ตรงกันจนทำให้พลังงานไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินไป
 • การใช้สีและวัสดุ: สีและวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอาคารควรสอดคล้องกับธาตุที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของอาคารและลักษณะของธุรกิจ
 • สภาพแวดล้อมโดยรอบ: ลักษณะของถนน อาคารข้างเคียง และสภาพภูมิประเทศโดยรอบมีผลต่อฮวงจุ้ยของอาคาร ควรหลีกเลี่ยงอาคารที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบ เช่น ปลายถนนตัน หรือมีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะแหลมคมชี้มาทางอาคาร
 • การไหลเวียนของน้ำ: น้ำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งในฮวงจุ้ย การมีแหล่งน้ำไหลผ่านหน้าอาคารในลักษณะที่เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งที่ดี
 • พืชพรรณและธรรมชาติ: การมีต้นไม้หรือพืชพรรณที่เหมาะสมรอบอาคารช่วยเสริมพลังงานที่ดีและสร้างความสมดุลกับสภาพแวดล้อม

ฮวงจุ้ยกับการลงทุนอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงมีอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนอยู่ไม่น้อย การคำนึงถึงฮวงจุ้ยในการลงทุนอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่จึงมีความสำคัญ ด้วยเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้:

 1. ความเชื่อของคนท้องถิ่น: ชาวเชียงใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักธุรกิจ ยังคงให้ความสำคัญกับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย การลงทุนในอาคารพาณิชย์ที่มีฮวงจุ้ยดีจึงอาจช่วยดึงดูดผู้เช่าหรือผู้ซื้อได้มากขึ้น
 2. ลักษณะภูมิประเทศ: เชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขา ซึ่งมีผลต่อการไหลเวียนของพลังงานตามหลักฮวงจุ้ย การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศจึงมีความสำคัญ
 3. การพัฒนาเมือง: เชียงใหม่กำลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การคำนึงถึงฮวงจุ้ยในการลงทุนอาคารพาณิชย์อาจช่วยให้ทรัพย์สินมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง
 4. การท่องเที่ยวและธุรกิจ: เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของภาคเหนือ การมีอาคารพาณิชย์ที่มีฮวงจุ้ยดีอาจช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากต่างถิ่น โดยเฉพาะจากประเทศจีนและประเทศในเอเชียที่ให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ย
 5. การผสมผสานวัฒนธรรม: เชียงใหม่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมจีน การออกแบบอาคารพาณิชย์ที่คำนึงถึงฮวงจุ้ยและผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอาจสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับทรัพย์สิน

โครงการอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ สตาร์อเวนิว: อาคารพาณิชย์ที่คำนึงถึงฮวงจุ้ย

โครงการเชียงใหม่ สตาร์อเวนิว เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ย ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ย โดยมีจุดเด่นดังนี้:

 • ทำเลที่ตั้งยอดเยี่ยม: โครงการตั้งอยู่บนย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของเชียงใหม่ ทำเลนี้ถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากมีการไหลเวียนของผู้คนและพลังงานที่ดี
 • ทิศทางการวางตัวอาคาร: อาคารในโครงการได้รับการออกแบบให้มีทิศทางการวางตัวที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย โดยคำนึงถึงการรับพลังงานที่ดีและการป้องกันพลังงานที่ไม่ดี
 • รูปทรงอาคารที่สมดุล: อาคารมีรูปทรงที่สมมาตรและสมดุล ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
 • การจัดวางภายในที่เหมาะสม: พื้นที่ภายในอาคารได้รับการออกแบบให้มีการไหลเวียนของพลังงานที่ดี ไม่มีมุมอับหรือทางตันที่อาจขัดขวางการไหลของพลังงาน
 • การใช้สีและวัสดุ: โครงการใช้สีและวัสดุที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อส่งเสริมพลังงานที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ
 • การจัดภูมิทัศน์: มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบโครงการที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย เช่น การจัดวางต้นไม้และแหล่งน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • ความสมดุลกับสภาพแวดล้อม: โครงการได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมและการใช้พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างความสมดุลในฮวงจุ้ย
 • ที่จอดรถและทางเข้าออก: มีการจัดวางที่จอดรถและทางเข้าออกที่เหมาะสม ไม่ขัดขวางการไหลเวียนของพลังงาน และสะดวกต่อการใช้งาน
 • การป้องกันพลังงานที่ไม่ดี: มีการออกแบบเพื่อป้องกันพลังงานที่ไม่ดีจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การใช้ต้นไม้หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อกรองพลังงานที่ไม่พึงประสงค์
 • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน: แม้จะออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย แต่โครงการยังคงมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะกับธุรกิจหลากหลายประเภท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Screenshot 2567-07-01 at 14.49
เสริมภาพลักษณ์และยกระดับธุรกิจจับกลุ่ม Modern Luxury ด้วยอาคารพาณิชย์แบบพรีเมี่ยม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อนและดูแลสุขภาพ การลงทุนในอาคารพาณิชย์เพื่อสร้างธุรกิจในกลุ่มนี้จึงเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุน
448847500_1002686831864718_1505260418389611037_n
ลงทุนในอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ สร้างธุรกิจมาแรงกลุ่ม Health and Wellness 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการมาพักผ่อนและดูแลสุขภาพ การลงทุนในอาคารพาณิชย์เพื่อสร้างธุรกิจในกลุ่มนี้จึงเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุน
อาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ Freehold
Luxury Collection ในโครงการ สตาร์อเวนิว 5: Modern Luxury แห่งใหม่ของเชียงใหม่
Luxury Collection ในโครงการสตาร์อเวนิว 5 ตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ด้วยการนำเสนอพื้นที่ทางธุรกิจที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว
438304582_972921561507912_8119078608566444493_n
Freehold เป็นเจ้าของถาวร ที่โครงการอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่
โครงการเชียงใหม่ สตาร์อเวนิว ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์แบบ Freehold หรือการเป็นเจ้าของถาวร ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการครอบครอง...
440409516_828156056011824_6791525611916598696_n
โอกาสการลงทุนกับอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ ไม่ว่าธุรกิจคลินิกแบบไหน ก็ตอบโจทย์
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
434719539_809930241167739_5114589651498855892_n
ลงทุนอาคารพาณิชย์แบบ Freehold เป็นเจ้าของถาวร ส่งต่อให้ลูกหลาน
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว