ทำไมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่ถึงคุ้มค่าและน่าลงทุน?

เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้สอยเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นไปด้วย
ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน ดังนี้

 • ทำเลที่ตั้งโดดเด่น เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้กับสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ส่งผลให้เป็นทำเลที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
 • ศักยภาพในการเติบโต เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้สอยเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลากหลาย เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น มีประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มคนที่ต้องการที่อยู่อาศัย
 • กฎหมายเอื้ออำนวย รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง มาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV เป็นต้น

ทำไมการลงทุนในอาคารพาณิชย์ถึงดีที่สุด

อาคารพาณิชย์เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเชียงใหม่ เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การลงทุนในอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน ดังนี้

 • มีความต้องการสูง เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น มีธุรกิจและร้านค้าต่างๆ มากมาย ส่งผลให้มีความต้องการอาคารพาณิชย์สูง ทั้งเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น
 • ทำเลที่ตั้งสำคัญ อาคารพาณิชย์ในทำเลสำคัญ เช่น ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ใกล้แหล่งชุมชน มักจะมีราคาสูงและมีผู้เช่าจำนวนมาก ส่งผลให้ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน
 • มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย อาคารพาณิชย์สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มคนในพื้นที่

ประเภทของอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่

อาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • อาคารพาณิชย์ทั่วไป เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีลักษณะทั่วไป มักตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและชุมชนต่างๆ มักมีผู้เช่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
 • อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอาคารพาณิชย์ทั่วไป มักตั้งอยู่ในทำเลสำคัญ เช่น ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มักมีผู้เช่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น

แนวทางการลงทุนในอาคารพาณิชย์

การลงทุนในอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและงบประมาณของนักลงทุน ดังนี้

 • ซื้ออาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และต้องการรายได้จากการให้เช่า
 • ซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อการลงทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน โดยสามารถนำมาประกอบธุรกิจหรือปล่อยเช่า
 • ซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อเก็งกำไร เหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าราคาอาคารพาณิชย์จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

ข้อควรพิจารณาก่อนลงทุนในอาคารพาณิชย์

ก่อนตัดสินใจลงทุนในอาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่ นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
 • ทำเลที่ตั้ง อาคารพาณิชย์ควรตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งชุมชน หรือแหล่งธุรกิจ
 • สภาพของอาคาร อาคารพาณิชย์ควรอยู่ในสภาพดี แข็งแรง ปลอดภัย
 • ขนาดของอาคาร ควรเลือกขนาดของอาคารให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
 • ราคา ควรเปรียบเทียบราคาอาคารพาณิชย์ในทำเลเดียวกัน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
 • ที่จอดรถ ควรเลือกที่มีจำนวนที่จอดรถพอเพียง
 • ความปลอดภัย เลือกอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความปลอดภัยสูง
 • การบริการหลังการขาย เลือกอาคารพาณิชย์ในโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ มีการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะมีทีมซ่อมบำรุงที่เชื่อถือได้
โดยสรุปแล้ว การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ สนับสนุนมากมาย ทั้งทำเลที่ตั้งโดดเด่น ศักยภาพในการเติบโตสูง มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลากหลาย และกฎหมายเอื้ออำนวย สำหรับการลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเชียงใหม่ เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน

 

คว้าโอกาสทองลงทุนในอาคารพาณิชย์ที่เชียงใหม่กับ Star Avenue

Star Avenue คือโครงการอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงสุดใจกลางแหล่งเศรษฐกิจหัวใจหลักของเมืองเชียงใหม่ มี McDonald ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โครงสร้างใหม่มีมาตรฐานรองรับแผ่นดินไหว มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทีมงานดูแลหลังการขาย มีทีมงานในการจัดหาผู้เช่า ทีมงานซ่อมบำรุง Star Avenue จึงเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในอาคารพาณิชย์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งเพื่อการประกอบธุรกิจ ปล่อยเช่า หรือเก็งกำไร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Discussing charts
Freehold vs Leasehold ทำไมใครๆ ก็เลือกลงทุนกับอาคารพาณิชย์แบบ Freehold
การลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน มาดูกันว่าการลงทุนรูปแบบนี้คุ้มค่าอย่างไร
Discussing charts
ปัจจัยอะไรที่คุณควรพิจารณาก่อนการลงทุนในอาคารพาณิชย์
การลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน มาดูกันว่าการลงทุนรูปแบบนี้คุ้มค่าอย่างไร
เปรียบเทียบการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับ การเช่าออฟฟิศรายเดือน
ลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ Vs. เช่ารายเดือน อะไรคุ้มกว่า?
สำหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาพื้นที่สำนักงานสำหรับดำเนินธุรกิจ การเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์...