เปรียบเทียบการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับ การเช่าออฟฟิศรายเดือน

เปรียบเทียบการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับการเช่าออฟฟิศรายเดือน

สำหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาพื้นที่สำนักงานสำหรับดำเนินธุรกิจ การเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับการเช่าออฟฟิศรายเดือน ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะทั้งสองทางเลือกต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

ข้อดีของการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ จะช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปดำเนินธุรกิจ ปล่อยเช่า หรือขายต่อในอนาคต

การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการมีความมั่นคงทางธุรกิจมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่ารายเดือนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถปรับราคาค่าเช่าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้

นอกจากนี้ การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ เช่น หากต้องการปรับปรุงหรือตกแต่งอาคารให้สวยงามขึ้น ก็สามารถทำได้ตามความต้องการ

มีความมั่นคงในธุรกิจ

การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ จะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่ารายเดือนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถปรับราคาค่าเช่าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ หากธุรกิจเติบโตขึ้น นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขยายพื้นที่สำนักงานได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายสำนักงานหากธุรกิจเติบโตขึ้น นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขยายพื้นที่สำนักงานได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายสำนักงานไปอยู่สถานที่ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน

การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินได้ในอนาคต จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือการพัฒนาของพื้นที่ โดยมูลค่าเพิ่มนี้อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาของสาธารณูปโภค การเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หากมูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในอนาคต นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขายต่อทรัพย์สินเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น หรือเพื่อนำเงินมาใช้ในยามจำเป็น

ข้อดีของการเช่าออฟฟิศรายเดือน

ไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก

การเช่าออฟฟิศรายเดือน จะช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการไม่ต้องลงทุนจำนวนมากในการจัดซื้ออาคารพาณิชย์ ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

เงินลงทุนที่ไม่ต้องจ่ายไปสำหรับการจัดซื้ออาคารพาณิชย์นั้น สามารถนำไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้

มีความยืดหยุ่นสูง

การเช่าออฟฟิศรายเดือน จะช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานตามความต้องการ เช่น หากธุรกิจเติบโตขึ้นก็สามารถขยายพื้นที่สำนักงานได้ หรือหากธุรกิจมีขนาดเล็กลงก็สามารถลดพื้นที่สำนักงานลงได้

ความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

เจ้าของกิจการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของกิจการได้

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเหล่านี้อาจรวมถึงค่าซ่อมแซมอาคาร ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน และค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ มีข้อดีคือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีความมั่นคงในธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินได้ ในขณะที่การเช่าออฟฟิศรายเดือนมีข้อดีคือไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก มีความยืดหยุ่นสูง และไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ดังนั้น การเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับการเช่าออฟฟิศรายเดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายในการลงทุน งบประมาณที่มี และความต้องการในการใช้งาน โดยนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของตน

ประโยชน์ของการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ที่ให้คุณมากกว่า

การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ มีประโยชน์มากมายสำหรับนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ดังนี้

 • สร้างความมั่นคงทางธุรกิจ การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินช่วยให้นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการมีความมั่นคงทางธุรกิจมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่ารายเดือนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถปรับราคาค่าเช่าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินได้ในอนาคต จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือการพัฒนาของพื้นที่ โดยมูลค่าเพิ่มนี้อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาของสาธารณูปโภค การเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่ หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงาน การเช่าออฟฟิศรายเดือน อาจมีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานตามความต้องการ เช่น หากธุรกิจเติบโตขึ้นอาจต้องย้ายสำนักงานไปอยู่สถานที่ใหม่ แต่หากเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เอง ก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานได้ตามความต้องการ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เจ้าของกิจการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของกิจการได้

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับการเช่าออฟฟิศรายเดือน

ในการเลือกระหว่างการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ กับการเช่าออฟฟิศรายเดือน นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายในการลงทุน หากต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างแท้จริง และต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
 • ความต้องการในการใช้งาน หากธุรกิจมีขนาดเล็กและยังไม่แน่ใจว่าจะเติบโตในอนาคตหรือไม่ การเช่าออฟฟิศรายเดือนอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนจำนวนมากและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานตามความต้องการ
 • สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ หากเศรษฐกิจเติบโตและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่ดี การลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์อาจมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า
 • กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการก่อสร้าง

อนาคตแห่งการลงทุนที่คุ้มค่ากับอาคารพาณิชย์ทำเลทอง ที่ StarAvenue เชียงใหม่

StarAvenue เชียงใหม่ เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ระดับพรีเมียม ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับแหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สำคัญ จึงทำให้โครงการมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ทำเลศักยภาพ StarAvenue เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่
 • ใกล้แหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ StarAvenue เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตลาดวโรรส ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนท่าแพ เป็นต้น
 • การออกแบบและการก่อสร้างที่ทันสมัย StarAvenue เชียงใหม่ ออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพสูง มาตรฐานระดับสากล ภายใต้แนวคิด “New Epics of Economy Network” คอมมูนิตี้ธุรกิจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน StarAvenue เชียงใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับการใช้งานของธุรกิจต่างๆ เช่น ที่จอดรถ กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น
 • ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ StarAvenue เชียงใหม่ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ Freehold
Freehold เป็นเจ้าของถาวร ที่โครงการอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่
โครงการเชียงใหม่ สตาร์อเวนิว ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์แบบ Freehold หรือการเป็นเจ้าของถาวร ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการครอบครอง...
440409516_828156056011824_6791525611916598696_n
โอกาสการลงทุนกับอาคารพาณิชย์ เชียงใหม่ ไม่ว่าธุรกิจคลินิกแบบไหน ก็ตอบโจทย์
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
434719539_809930241167739_5114589651498855892_n
ลงทุนอาคารพาณิชย์แบบ Freehold เป็นเจ้าของถาวร ส่งต่อให้ลูกหลาน
การลงทุนอสังหา เชียงใหม่ ในรูปแบบของอาคารพาณิชย์แบบ Freehold ที่มอบความเป็นเจ้าของถาวร พร้อมโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
อาคารพาณิชย์เชียงใหม่
Freehold vs Leasehold ทำไมใครๆ ก็เลือกลงทุนกับอาคารพาณิชย์แบบ Freehold
การลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน มาดูกันว่าการลงทุนรูปแบบนี้คุ้มค่าอย่างไร
Discussing charts
ปัจจัยอะไรที่คุณควรพิจารณาก่อนการลงทุนในอาคารพาณิชย์
การลงทุนในอาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากอาคารพาณิชย์สามารถนำมาประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ
Presenting arm isolated on beige
ทำไมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่ถึงคุ้มค่าและน่าลงทุน?
มาดูกันว่าปัจจัยอะไรที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีความคุ้มค่าและน่าลงทุน โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์...