Star Avenue

Privacy Policy Contact

พื้นที่ให้เช่า

พื้นที่ให้เช่าเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณในทำเลศักยภาพของเชียงใหม่

STAR AVENUE 3

ถนนเชียงใหม่-หางดง

1 ยูนิตว่างสำหรับให้เช่า

B1

ยูนิตเดี่ยว

ขายแล้ว

ติดต่อโครงการ

C9-10

ยูนิตเดี่ยว

ขายแล้ว

ติดต่อโครงการ

STAR AVENUE 5

ถนนเชียงใหม่-หางดง

1 ยูนิตว่างสำหรับให้เช่า

B1

ยูนิตเดี่ยว

ขายแล้ว

ติดต่อโครงการ

C9-10

ยูนิตเดี่ยว

ขายแล้ว

ติดต่อโครงการ