ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ร้าน Wake Up และ Subway ได้จัดงาน Grand Opening ขึ้น ณ ร้าน Wake up ภายในโครงการสตาร์เอวีนิว 5 เชียงใหม่ – หางดง ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมากมายมาร่วมแสดงความยินดี ทางสตาร์เอวีนิว จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย