ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการ สตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่-หางดง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและเอื้อเฟื้อสถานที่ “วิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการ ออกวิ่งรับบริจาคฮอมบุญทุกสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 6.30 น. แบ่งเป็น 4 วัน ดังนี้

  • วิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 61
  • วิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่10 กุมภาพันธ์ 61 (สายบุญต้องไม่พลาด)
  • วิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 61 แบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า บ่าย
  • วิ่งฮอมบุญ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 61 (วิ่งขึ้นดอย)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/HangdongRuntogether2018