ร้าน Wake Up สาขา Star Avenue 5 หางดง ร่วมกับบริษัทบัญชีชั้นนำของเชียงใหม่ บริษัทซีแอนด์ฮิล จำกัด โดยครูสมายล์ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี E-Commerce ฟรี!! เพียงอุดหนุนเครื่องดื่มหรือสินค้าภายในร้านเท่านั้น

รายละเอียดเนื้อหา

  • การเสียภาษีของธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจ Online (ควรเสียภาษีหรือไม่ หากไม่เสียภาษีจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง)
  • การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร
  • จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการจัดทำบัญชี
  • เมื่อได้รับจดหมายตรวจสอบจากสรรพากร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น
ในวันที่ 22 มิถนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่ ที่ร้าน Wake Up สาขา Star Avenue 5 หางดง จ.เชียงใหม่
แผนที่ร้าน https://goo.gl/maps/G3fCz1mPo7T2

ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/RQvdYkeyZB5K4Hd33
ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน 2561