Star Avenue

Privacy Policy Contact

เทคนิคเลือกอาคารพาณิชย์

มาดูกันดีกว่าว่าเลือก “อาคารพาณิชย์” ที่ดี ทำกิจการให้ปัง ไม่มีพัง ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หากถามเรื่องอนาคตของการทำงาน ใครๆก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากทำงานออฟฟิศไปจนแก่ ใครๆก็อยากจะหาช่องทางรวยอื่นๆ เช่น เปิดกิจการค้าขายหรือเปิดบริษัทเล็กๆขึ้นมา ในการมองดูช่องทางการเปิดกิจการ จะว่ากันไปแล้วตึกที่เป็นที่นิยมในการเปิดกิจการก็จะหนีไม่พ้น “อาคารพาณิชย์” ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่า “อาคารพาณิชย์” ที่ดี ทำกิจการให้ปัง ไม่มีพัง ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง