อาคารพาณิชย์ โครงการสตาร์ เอวีนิว 1

แนวคิดโครงการ

เป็นโครงการคุณภาพที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่เกือบ 4 ไร่ อยู่ติดถนนมหิดล ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ สไตล์โมเดิร์นจำนวน 36 ยูนิต มีที่สำหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า 100 คัน และยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่สำหรับการพักผ่อน โครงการมีการขออนุญาตจัดสรรอย่างถูกต้อง ทำให้พื้นที่โครงการทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของลูกค้า และมีมาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและสภาพแวดล้อมที่สูงกว่าโครงการอาคารพาณิชย์ทั่วไป

ทำให้การทำธุรกิจในโครงการ สตาร์ เอวีนิว เพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณ

การจัดสรรรูปแบบโครงการ

เนื่องจากอาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การซื้อง่าย ขายคล่อง ความสะดวกในการบำรุงรักษา การเสื่อมสภาพช้ากว่าบ้าน และความหลากหลายในการใช้งาน เป็นต้น แต่ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ อย่างไม่มีทิศทางล่วงหน้า ทำให้อาคารพาณิชย์หลายแห่งเกิดปัญหา เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจอดรถของภาครัฐ การดูแลพื้นที่นอกเหนือจากในโฉนดของตนเอง ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการหรือการดำเนินชีวิต การขุดท่อ การทำทางเท้าใหม่ เป็นต้น หรือบางปัญหาอาจมาจากโครงการโดยตรง เช่น การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน จำนวนในโครงการน้อยเกินไปทำให้เกิดการสะสมแลกเปลี่ยนลูกค้า การหลีกเลี่ยงการจัดสรรทำให้เจ้าของอาคารไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนกลาง และนำไปสู่การใช้พื้นที่ส่วนกลางผิดวัตถุประสงค์ในภายหลัง และอื่น ๆ เป็นต้น

จุดเด่นที่สำคัญของโครงการ

  • การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง อยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก
  • มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายรอบโครงการ
  • มีสวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อน
  • ถนนภายในโครงการกว้างขวาง
  • มีการขอจัดสรรอย่างถูกต้อง ไม่เอาเปรียบลูกค้า
  • ระบบไฟฟ้ารอบโครงการ มี Walking Traffic จำนวนมาก
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง