นโยบายความเป็นส่วนตัวของสตาร์ เอวินิว

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด (สตาร์ เอวีนิว) มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้ไม่มีผลกับลิงก์อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

สตาร์ เอวินิวมีความประสงค์ที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่ได้รวบรวมจากคุณ เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพของการบริการ หรือเพื่อให้ข้อมูลที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

  • ชื่อ
  • บริษัท
  • อีเมล
  • เบอร์โทรติดต่อ

เว็บไซต์นี้อาจมีการวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีใช้บริการและหน้าเว็บที่คุณได้เข้าชม เราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ

นอกจากนี้เรายังนำข้อมูลที่เราได้รวบรวม มาแจ้งให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ และส่งข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเราคิดว่าน่าสนใจ

การเปิดเผยข้อมูล

ทางสตาร์ เอวีนิว จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สามอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ ที่ให้บริการบัญชีของคุณ หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับทางสตาร์ เอวีนิว รวมทั้งผู้ที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือบัญชีกับทางสตาร์ เอวีนิว สำหรับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือที่
ร่วมมือกับทางสตาร์ เอวีนิว ในการให้บริการแก่คุณ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่พวกเขาได้รับ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในการให้บริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ของสตาร์ เอวีนิวเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกมอบให้แก่ผู้รับก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับในระดับที่มีการป้องกันที่เพียงพอ

ท้ายนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาติ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ เช่น การตอบสนองต่อกระบวนการพิจารณาของศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ

การใช้ข้อมูลเพื่อการตลาด

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้เพื่อส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-newsletter) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเราพิจารณาว่าเกี่ยวข้องเท่านั้น คุณสามารถให้คำแนะนำแก่เราโดยตรงในกรณีที่ไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว เราอาจใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีอื่น เพื่อขอทราบข้อมูลในการเข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยในการบริหารหรือรวบรวมข้อมูลประชากร และตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เราจะไม่แอบอ้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะไม่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเชิญติดต่อเราได้