ถือโอกาสอันดีวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด พร้อมด้วยลูกค้าในโครงการสตาร์ เอวีนิว 5 เชียงใหม่ หางดง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อสืบทอดหน้าที่พุทธศาสนิกชนและเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิต